Thursday, November 14, 2013

My Mihimihi


Kia ora tatou
Greetings to us all

Kua hui mai nei
Who have gathered here

Ki tenei wahi
To this place

Ki te kawe mai
To bring

I nga whakaaro pai
The Good thoughts

Ka nui te koa
Great is the happiness

Mo to koutou kaha
For your support

Ki te haere mai
In coming

Ki te hapai
To uplift

I te reo Maori
The Maori language

E pa ana ki tenei hui
concerning

No comments: